Heeft u nog vragen neem dan contact op met het BESTUUR!

De jaarlijkse contributie van de IFC bedraagt € 25; het eenmalige inschrijfgeld is € 14, waarvoor u het een en ander ontvangt. U kunt het bedrag van € 39 overmaken op NL10 INGB 0003 5603 22 ten name van Internationale Friendship Club.

Wordt u lid in juni of later in het jaar dan betaalt u in totaal slechts € 26,50.

Na ontvangst van het inschrijfformulier en betaling van contributie en inschrijfgeld ontvangt u een clubvlag, een sticker, onze statuten en het laatste nummer van ons clubblad de 'Friendship Flitsen'.

L. Vink, ledenadministratie.

Postadres ledenadministratie: L. Vink, Beukenlaan 43, 2451 XJ LEIMUIDEN

 

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec